DEREITO TRIBUTARIO

Temas

As prestacións por maternidade da Seguridade Social están exentas do IRPF, segundo unha recente sentenza do Tribunal Supremo

05/10/2018 · DEREITO TRIBUTARIO

As prestacións públicas por maternidade da Seguridade Social, que as mulleres perciben durante a baixa de 16 semanas tras o nacemento dun fillo, están exentas de tributar no IRPF, conclúe o Tribunal Supremo nunha recente sentenza, en contra do criterio que ata o de agora mantiña a Axencia Tributaria. Así, a Sala 3ª do...

leer más

¡Compártelo!

Pídanos cita previa para una primera consulta

Tratamos cualquier problema jurídico como divorcios, comunidad de propietarios, alcoholemias, herencias, despidos, delitos y faltas, derecho fiscal y tributario, urbanismo, accidente laborales.